برچسب: تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب کرمی پیچیده به اندامم

یاشار: به همراه نامزدم و والدینمان درون باغی مشغول تفریح بودیم. در همان حال و هوا دیدم کرمی شبیه هزارپا روی بدنم است. در حالی که سعی می‌کردم کرم را از خودم جدا کنم، متوجه شدم خیلی بلند است و روی پا، کمر و کلا همه جام پیچیده بود...

ادامه مطلب

تعبیر خواب هزارپا را کشتن

احمد: خواب دیدم از گوشه ای از حیاط مان هزارپا های کوچک و بزرگ و به رنگ قهوه ای به تعداد زیادی درمیامدند. وقتی به کمرشان میزدم نصف می‌شدند ولی باز راه می‌رفتند اما به سرشان که می‌زدم می‌مردند. از بس زیاد بودند کلافه شده بودم....

ادامه مطلب
بارگذاری