برچسب: تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب جواهراتی در حفره کوه

تینا: خواب دیدم با همسرم داریم از یه راه باریک از یه کوه سر سبز بالا می رویم. کنار راه حفره ای توی کوه بود که داخلش به اندازه یه مشت سنگ ها و جواهرات زیبا و رنگارنگ پیدا کردیم. تفسیر: استخاره: … و سیعلم الکفار لمن عقبی...

ادامه مطلب
بارگذاری