برچسب: تعبیر خواب هواپیما

تعبیر خواب هواپیما داشت سقوط می‌کرد

فرزانه: بین ساعت۵تا ۸ صبح بود خواب دیدم انگار توی این شهربازی ها توی چند تا وسیله ی بازی به همراه مادرو خواهر و برادر و دختر عمه و پسر عمم نشسته بودیم. بعد من نگاه به آسمان کردم دیدم یه هواپیما داره سمت ما میاد. جوری حرکت میکرد...

ادامه مطلب
بارگذاری