تعبیر خواب کوه و شهری با هوای پاک

فاطمه: سلام،خواب دیدم توی یه شهر با هوای پاک و سر سبز و تو دل کوه قدم می زنم . مسجد را دیدم که پر...

ادامه مطلب