برچسب: تعبیر خواب ورم

تعبیر خواب ورم زبانم زیاد می‌شد

آنیتا: خواب دیدم زبانم ورم کرده و هر چند دقیقه ورمش بیشتر میشه و دارم خفه میشم… هر چقدر به مادرم میگفت، میخندید ومیگفت هیچی نیست خوب میشی؛ اما کم کم داشتم خفه میشدم… خیلی وحشتناک بود. تفسیر: مادر نماد فردی صاحب...

ادامه مطلب
بارگذاری