تعبیر خواب کتیبه داریوش

شمیم: دیشب خواب دیدم به دیدن جایی رفته بودم . در آنجا یک کوه راست و بلند بود که سنگهای روی آن پیچ...

ادامه مطلب