برچسب: تعبیر دریا

تخته‌سنگ‌های بزرگ اسیر امواج دریا

سمیرا: خواب دیدم وارد آبی مانند دریا شدم. آب معمولی نبود یه جوری بود. هوا نه روشن بود نه تاریک. موج‌هایی می‌دیدم که بلند بودن و تخته سنگ‌های خیلی بزرگ رو بلند می‌کردن. مردهایی که تو آب ایستاده بودن، حرکت چندانی نمی‌کردن و هر...

ادامه مطلب
بارگذاری