تعبیر خواب دزد

دزد با اتکا به مهارت خود، داشته‌ها را می‌رباید. در رویا، دزد نماد مهارت لنگ‌سازی یا ایجاد کاستی...

ادامه مطلب