تعبیر خواب دعوا با خانواده

بهار : باسلام.خواب دیدم که زایمان کردم و همه فامیل خودم و شوهرم امده بودند و فامیل شوهرم باهم دعوا میکردند فامیل خودم هم باهم دعوا میکردند اخر سر خودم هم با انها دعوا کردم.تعبییرش چیه؟ تعبیر خواب : نظرتان درباره این تعبیر چیست:...

ادامه مطلب