تعبیر خواب دزدیدن دختر

مینا : یک شب خواب دیدم که خواهرزاده ام که دختر است را از دست ما دزدیدند و من هیچ تلاشی نکردم.  شبی...

ادامه مطلب