دود سیاه به غباری سفید بدل شد

سارا: خواب دیدم با خانوادم یه جایی روی زمین خاکی که درختایی هم دور و برش بود توی خونه شیشه ای زندگی می‌کنیم. از اعضای خانوادم فقط خواهرم و مادرمو توی خواب دیدم. من  و خواهرم بیرون از خونه بودیم که یکدفعه یه سگ با موهای بلند سیاه...

ادامه مطلب