تعبیر خواب دوست داشته شدن

وحیده: معمولا خواب می‌بینم پسری (گاهی یکی از آشناها و گاهی فرد غریبه‌ای) دوستم داره. با حسرت نگاهم می‌کنه یا سعی داره بهم نزدیک بشه. البته بهم نمی گن که دوسم دارن. بعضی وقت‌ها هم که می‌خوان بگن، از خواب بیدار می‌شم. تفسیر: دوست...

ادامه مطلب