برچسب: تعبیر دو

تبعیر خواب دو گردنبند جواهرنشان

ناز: مادرم خواب دیده که شوهرم برای من دو تا گردن بند جواهرنشان خریده است و مادرم به او می گوید که برای او هم بخرد. شوهرم پاسخ می‌دهد که تمام شده. تفسیر: در رویای مادرتان، گردنبند نماد چیزی است که باعث جلوه‌گری بیشتر زن برای...

ادامه مطلب

نگاه دو فرشته به من دوخته شده بود

سیلدا: خواب دیدم دو فرشته از فاصله نه چندان زیادی به من نگاه می کنند. در همان حال، مادرم به من چند عدد اسکناس و یک سکه طلای  خیلی درخشان  وناب داد که قطر سکه تقریبا ۶ یا ٧ برابر سکه‌های امروزی بود. روی سکه عدد ۵ یا ۵٠ حک شده...

ادامه مطلب
بارگذاری