تعبیر خواب ذبح ماهی جلوی پای عروس

زهره: در خانه عروسی خواهرزادم بود (که تازگی عروسی کرده). جلوی عروس به جای گوسفند می‌خواستند ماهی بکشند که ماهی از دست فردی که قصد این کار را داشت لیز خورد و فرار کرد. تفسیر: در خانه عروسی برپاست. عروسی نماد ارتباط گرم و پایدار...

ادامه مطلب