تعبیر خواب زالو و حوض

رضا: خواب دیدم در کنار حوض آبی با آب زلال نشسته ام . شیر آب نیز داشت . یک فرد در داخل قوطی کوچکی...

ادامه مطلب