تعبیر خواب سرنگ

وفا: سلام. خواب دیدم در یک بیمارستان هستم ناگهان یک نفر سرنگی به من میزند و فرار میکند من هم به...

ادامه مطلب