تعبیر خواب ماهی و سفره پلاستیکی

فهیمه : با سلام.من خواب دیدم یه تعداد زیادی ماهی داشتم که برده بودم یه جایی مثل حوض یا جوی آب تو...

ادامه مطلب