تعبیر خواب برف

برف به صورت پوششی یک دست روی اشیاء را فرا می‌گیرد و در خود سردی و انجماد دارد. در تحلیل داستانی...

ادامه مطلب