برچسب: تعبیر سکس

تعبیر خواب سکس با برادر

فاطمه: خواب دیدم نوزادی به دنیا آورده بودم که نتیجه رابطه با برادرم بود. نوزاد رو دوست نداشتم و وقتی گریه می کرد با بی میلی بهش شیر می‌دادم. او ریز جثه و سبزه بود. و متعجب بودم که چرا و چطور من همچین کاری کردم و جلوی بقیه...

ادامه مطلب
بارگذاری