تعبیر خواب شناسنامه

سمانه: با سلام. خواب دیدم که مراسم عزاداری یکی از بستگان بود که خود متوفی هم با لباس سیاه و خیلی...

ادامه مطلب