تعبیر خواب امام رضا شفیعم شد

امیر : سلام مرده بودم سوال کردن ازم امامهارو .امام رضا اومد زیارتش رو خوندم شفیعم شد. بعدش قرآن...

ادامه مطلب