تعبیر خواب علی شمخانی بینی اش را عمل کرد و مرد

ستاره: در خواب دیدم کسی داشت می گفت، دبیر شورای عالی امنیت ملی (دریابان شمخانی) بینی خود را عمل...

ادامه مطلب