تعبیر خواب بمباران و فرو ریختن شیشه ها

مهتاب : سلام من تازه سایت شما رو دیدم و برام جالب بود تعبیر خواب دوستان درست منم این خواب رو دیشب دیدم دیدم که در خونه ای بزرگ هستیم با خونواده که سالنی  بزرگ داشت که ختم سقفش از شبکه های شیشه ای بود و پنجره های بزرگ در همه طرف...

ادامه مطلب