برچسب: تعبیر عقاب

تعبیر خواب عقابی که لاشخور می شد

حمید : خواب دیدم چند تا خرس سفید و قهوه ای دنبال مادرم کردن و او فرار میکند،یه دختری هم که هی عقاب میشد،هی لاشخور ،به من میگفت ولش کن نرو دنبال مادرت و نمیگزاشت من برم دنبال مادرم!   تعبیر خواب : خرس نماد جنگاوری و مبارزه...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عقاب و مرد

  فاطمه: با سلام دیشب در خواب دیدم که از پشت پنجره دارم به بیرون نگاه میکنم که دیدم یک عقاب سیاه خیلی خیلی بزرگ پوست یک مردی که من نمیشناختم را کند و شکم او را درید و از آن خورد. اندازه عقاب دوبرابر اندازه اون مرد بود. وقتی از...

ادامه مطلب
بارگذاری