تعبیر خواب بیرون آمدن عقرب از پشت عنکبوت خاکستری

سارا : خواب دیدم در خانه مادر م در اتاقی که قبلا اتاق مهمان بود و الان اتاق خواهرم است مشغول جارو...

ادامه مطلب