تعبیر خواب پرواز روی تخته موج سواری

لیندا: پسر پنج ساله ام دیشب گریه می کرد. صبح اومد گفت خواب دیده پرواز می کرده. بعد من افتادم تو...

ادامه مطلب