تعبیر خواب قیمه نذری

روشنک: سلام. خواب دیدم که رفتم حرم امام رضا و سفره پهن کردن و سر هر سفره قیمه نذری گذاشتن . منم...

ادامه مطلب