تعبیر خواب عقابی که لاشخور می شد

حمید : خواب دیدم چند تا خرس سفید و قهوه ای دنبال مادرم کردن و او فرار میکند،یه دختری هم که هی عقاب میشد،هی لاشخور ،به من میگفت ولش کن نرو دنبال مادرت و نمیگزاشت من برم دنبال مادرم!   تعبیر خواب : خرس نماد جنگاوری و مبارزه...

ادامه مطلب