برچسب: تعبیر ماه

تعبیر خواب ماه و ستاره‌ها می چرخیدند

سبا: خواب دیدم در یک مهمانی روی پشت بام ساختمان خیلی خیلی بلند مثل برج میلاد بودم که یک دفعه آسمان رو دیدیم که تمام ستاره ها و ماه شروع کردن به چرخیدن و نوری به سمتم اومد که توی اون نور یک دست بود و بهم یه عالمه طلا و جواهر داد....

ادامه مطلب
بارگذاری