تعبیر خواب حضرت عباس و جوان مرثیه خوان

مریم: سلام. من خواستگاری داشتم در دو سه ماه پیش. همه حرفها بین من و او زده شده بود فقط مانده بود...

ادامه مطلب