تعبیر خواب نجوا برای مرده

م.پ: خواب دیدم که عمویم بالای سر قبر مرده ای که خودش او را خاک کرده ایستاده و برای او مناجات می...

ادامه مطلب