برچسب: تعبیر مو

تعبیر خواب گل سر سفید و حیاط دانشگاه

مریم: تو حیاط دانشگاه بودم. یکدفه روسریم از سرم دراومد و بعد من بدو کردم توی نماز خونه در حالی که موهامو با دستم میپوشوندم و انگار فقط یک نفر منو دید. بعد از اون تو حیاط دانشگاه به دست فروشایی رسیدم. گلسری شبیه گل سفید رو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب ریزش موهای جلوی سر

ایمان: نامزدم خواب دیده مقداری از موهای جلوی سرم ریخته و در آن حالت، مشغول خوردن و خندیدن با برادر او هستم. تفسیر: رویا راحت بودن شما را در برابر نقصی که برایتان ایجاد شده نشان می‌دهد. در واقع، ریزش مو، ربطی به رفتار فرد ندارد و...

ادامه مطلب

تفسیر سریع خواب- اسفند ۹۱

راضیه‌: پیدا کردن دو لنگه کفش نوزاد زمانی که چیزی را پیدا می‌کنیم، ذهنمان به این سمت می‌رود که چه فایده‌ای برایمان دارد؟ در واقع، چیزی که پیدا می‌کنیم، کالایی است که باید دید آیا هیچ کدام از نیازهای ما را برآورده می‌کند یا خیر....

ادامه مطلب
بارگذاری