نگاه دو فرشته به من دوخته شده بود

سیلدا: خواب دیدم دو فرشته از فاصله نه چندان زیادی به من نگاه می کنند. در همان حال، مادرم به من چند عدد اسکناس و یک سکه طلای  خیلی درخشان  وناب داد که قطر سکه تقریبا ۶ یا ٧ برابر سکه‌های امروزی بود. روی سکه عدد ۵ یا ۵٠ حک شده...

ادامه مطلب