تعبیر خواب امام حسین با اسب قهوه‌ای

سارا: شب بود و در اتاق خودم مشغول خواندن آیات قرآن بودم. ناگهان در اتاق باز شد و امام حسین ( ع ) با اسب قهوه ای وارد اتاق شد؛ اما هر چه سلام کردم و می‌خواستم با امام حسین صحبت کنم، جوابم را نداد و از اتاقم خارج شد. بعد از خروج...

ادامه مطلب