تعبیر خواب نیش دراکولا

رویا شامل صحنه کوتاهی است. فرد خواب دیده، دراکولایی را از روی گردن پرت می کند، جای دو نقطه نیش...

ادامه مطلب