تعبیر خواب پدرم به شکل همسر سابقم در می آید

مینا : چرا همیشه در خوابهایم که با پدر مرحومم هستم، لحظاتی او را به صورت همسر سابقم می بینم....

ادامه مطلب