تعبیر خواب هنرپیشه ها لب هم را می بوسیدند

خانمی خواب هنرپیشه های مرد یکی از سریالهای ترکیه را می بیند که لب همدیگر را می بوسند. هنرپیشه نماد...

ادامه مطلب