تعبیر خواب بی توجهی استاد

کتایون : گاهی خواب استادمو میبینم، که توی خواب بهم بی توجهه!! تعجب میکنم، چون اصلا آدم خودمحوری...

ادامه مطلب