تعبیر خواب مدفوع

مدفوع درون بدن شکل می گیرد و سلامتی فرد به رهایی از آن وابسته است. مدفوع نماد طرح واره نادرست یا...

ادامه مطلب