برچسب: تعبیر گردنبند

تبعیر خواب دو گردنبند جواهرنشان

ناز: مادرم خواب دیده که شوهرم برای من دو تا گردن بند جواهرنشان خریده است و مادرم به او می گوید که برای او هم بخرد. شوهرم پاسخ می‌دهد که تمام شده. تفسیر: در رویای مادرتان، گردنبند نماد چیزی است که باعث جلوه‌گری بیشتر زن برای...

ادامه مطلب
بارگذاری