تفسیر سریع خواب- اسفند ۹۱

راضیه‌: پیدا کردن دو لنگه کفش نوزاد زمانی که چیزی را پیدا می‌کنیم، ذهنمان به این سمت می‌رود که چه فایده‌ای برایمان دارد؟ در واقع، چیزی که پیدا می‌کنیم، کالایی است که باید دید آیا هیچ کدام از نیازهای ما را برآورده می‌کند یا خیر....

ادامه مطلب