سبک پازل معنایی : تحلیل رویای ماشینم را به دخترم هم نمی دهم

رزیتا دختر عموم سوییچ ماشینم رو برداشته بود ،من حواسم نبود مادرش به من اشاره کرد که دختر عموم...

ادامه مطلب