تعبیر خواب تنگ آب پر از یخ بود

سمن : دیشب خواب دیدم که دارم به یه تنگ ماهی نگاه میکنم، تنگ نسبتا پهنی بود. توش فقط یدونه ماهی...

ادامه مطلب