مانند کلاغ‌ها ذوق زده نشویم / استخاره ای برای تعویض مسکن

مینا: لطفا یه استخاره برای من بگیرید. یک واحد آپارتمان در مرکز شهر داریم ومیخواهیم معاوضه کنیم با...

ادامه مطلب