تعبیر خواب اصلاح مو در تعقیب و گریز

سارا: سلام . مامانم خواب دیدن که من دارم می دوم و مادر خواستگارم دنبالم مو هامو می کشیده و کوتاه...

ادامه مطلب