تحلیل علمی آیه ۲۲ سوره بقره

قرآن اقیانوسی از معرفت است. آیا ما باید به کرانه های محدودی که اکتشاف کرده ایم بسنده کنیم؟ یا باید...

ادامه مطلب