تحلیل علمی سوره اخلاص

بگو اوست‏خداى یگانه (۱) خداى صمد [ثابت متعالى] (۲) [کسى را] نزاده و زاده نشده است (۳) و هیچ کس او...

ادامه مطلب