انتهای خط، پرتگاه یا پرواز؟

درست آنجا که دعاهایت بی نتیجه مانده و تمام حجم تلاشهایت برای رسیدن به هدف مقدس زندگی ات را بر باد...

ادامه مطلب