فرش، تلویزیون و مبل درون حمام!

ندا: من خواهری بزرگتر از خودم دارم به نام زهرا که بیماره و حالش هم بده و الان دکتر نه جواب کرده و...

ادامه مطلب