تلویزیون‌ تاشو آینده و تلویزیون lg

کارشناسان معتقدند ظرف چند سال آینده می‌توان تلویزیون‌ ها را لوله کرد و با خود این طرف و آن طرف برد...

ادامه مطلب